1. Gebruiksvoorwaarden website B-Stuc​

1.1 Het gebruik van de website www.b-stuc.be onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. B-Stuc kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

​1.2 De verstrekte informatie en gegevens blijven eigendom van B-Stuc. Hoewel B-Stuc hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. Als u onjuistheden opmerkt, kunt u contact opnemen via info@b-stuc.be

1.3 B-Stuc kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.​

1.4 De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. U hebt het recht de informatie op de website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits vermelding van de bron. De bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten zijn van toepassing.​

1.5 Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. B-Stuc garandeert niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit.​

1.6 Het is mogelijk dat de website van B-Stuc gebruik maakt van "cookies", kleine informatiebestanden die op uw harde schijf worden geschreven om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen.​

2. Bescherming van persoonsgegevens op de website van B-Stuc​

2.1 B-Stuc behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.​

2.2 Uw persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken, om u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden, voor direct marketing.​U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U hebt altijd het recht de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren en onjuistheden te laten verbeteren. U kunt ook vragen dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden verwijderd. U kunt hiervoor contact opnemen via info@b-stuc.be

3. Geschillen met betrekking tot de websites B-Stuc​

3.1 De site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.