Art Museum Z33 Hasselt-centrum

Dit prestigeproject werd gerealiseerd in samenwerking met onze partners THV, Houben, Belemco en Vanhout.